Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Vysielanie miestneho rozhlasu

Po oprave rozhlasovej ústredne a potrebných nastaveniach, budú hlásenia miestneho rozhlasu prebiehať vo fixných termínoch.

Bežné oznamy samosprávy budú vysielané vždy o 18.00 hodine, spoločenské oznamy (blahopriania, smútočné oznamy) budú vysielané o 16.00 hodine. Dôvodom úprav je snaha o zabezpečenie pokrytia širšieho okruhu poslucháčov - vrátane tých, ktorí pracujú mimo nášho mesta a domov sa vracajú v podvečerných hodinách. Ďalším dôvodom je vyhovenie požiadavkám mladých rodín. Rodičia sa sťažovali na rušenie spánku detí vysielaním správ v obedňajších a poobedňajších hodinách. V prípadne mimoriadnej udalosti bude oznam vyhlásený aj mimo stanovených hodín.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 21.07.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4984

Zastupovanie MUDr. Černáka počas dovolenky

ZASTUPOVANIE PEDIATRA MUDr. ALEXANDRA ČERNÁKA


Poliklinika Mlynská dolina oznamuje pacientom, že v termíne 24. 7. 2017 -01.08. 2017 a bude MUDr. Alexander Černák čerpať plánovanú dovolenku. Zastupovať ho budú lekári MUDr. Martin Salčík v Zohore a MUDr. Eva Sláviková v Zohore. 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.07.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4975

Zmena v ordinačných hodinách - očná ambulancia

OČNÁ AMBULANCIA NA ZDRAVOTNOM STREDISKU
ZMENA V ORDINAČNÝCH HODINÁCH


Očná lekárka MUDr. Tatiana Valášková oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 20. 7. 2017 (štvrtok) a 24. 7. 2017 (pondelok) nebude ordinovať.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.07.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4977

Prerušenie distribúcie elektriny

28. 7. 2017 - PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
NA PEKÁRKACH
STROMOVÁ


Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje, že kvôli vykonávaniu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude 28. 7. 2017 v čase od 9.00 do 10.00 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice:

NA PEKÁRKACH č. 11, 3/2259, 7, 8, 848/1, 848/10, 848/11, 848/16, 848/17, 848/18, 848/7, 9.

STROMOVÁ č. 12 , 13/-, 14/-, 18, 22, 29, 7, 8, 850/10, 850/100, 850/104, 850/73, 850/74, 850/75, 850/77,
850/78, 850/80, 850/81, 850/82, 850/91, 850/95, 850/96, 850/98, 850/A9.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.07.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4970

Dopravné ihrisko v Stupave

DOPRAVNÉ IHRISKO V STUPAVE


V týchto dňoch začala realizácia detského dopravného ihriska v areáli Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave, v blízkosti športovej haly. Počas letných prázdnin zrealizuje Nadácia Volkswagen Slovakia, v spolupráci s mestom Stupava, dopravné ihrisko pre skvalitnenie výučby dopravnej výchovy detí. Cieľom výučby je nadobúdanie a upevňovanie poznatkov, zručností a návykov žiakov v oblasti znalostí dopravných pravidiel, zvyšovanie bezpečnosti detí v premávke na pozemných komunikáciách. Dopravné ihrisko bude slúžiť aj na organizovanie detských dopravných súťaží a iných podujatí s dopravno-bezpečnostnou tematikou, odborno-metodických podujatí pre pedagogických zamestnancov, ako aj ďalším podobným účelom.
Plocha ihriska sa bude rozprestierať na území cca 4200 m2, súčasťou bude aj cestná svetelná signalizácia a železničná svetelná signalizácia. Celé finančné krytie projektu zabezpečuje Nadácia Volkswagen Slovakia.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 14.07.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4967

Obnova vodorovného dopravného značenia

„Od 29. týždňa bude v meste Stupava prebiehať realizácia obnovy vodorovného dopravného značenia na priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách. Práce spojené s obnovou značenia sa budú vykonávať prevažne vo večerných hodinách z dôvodu minimálnych obmedzení dopravy. Ďakujeme za pochopenie."

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 12.07.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4963

PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNYM ZMENÁM CESTOVNÝCH PORIADKOV

PRIPOMIENKY K CELOŠTÁTNYM ZMENÁM CESTOVNÝCH PORIADKOV

V súčasnosti prebieha príprava podkladov k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov, ktoré budú platné od 10. 12. 2017. Ak máte pripomienky a návrhy k súčasne platnému cestovnému poriadku prímestskej dopravy (Slovak Lines, a.s.), ktoré by mali byť prehodnotené v budúcej zmene, zašlite ich do 18. 8. 2017 na adresu jmartinovic@slovaklines.sk

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 4958

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi") a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE - ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Malacky
od 29. júna 2017, od 09:00 hod. do odvolania
V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Celý článok

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4951

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • Interpelácie p. Gorbár 22.06.2017
    pdf [19.43 KB]
  • Odpoveď na interpeláciu p. Gorbár 13.07.2017
    pdf [36.55 KB]
  • Smernica č.3/2017 o postupe podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností občanov a organizácií v podmienkach samosprávy mesta Stupava
    doc [313 KB] pdf [825.26 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..