Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Stavebné práce na Zdravotnom stredisku

STAVEBNÉ PRÁCE NA ZDRAVOTNOM STREDISKU

Ospravedlňujeme sa návštevníkom a pracovníkom zdravotného strediska za zníženie komfortu a hlučnosť počas aktuálne prebiehajúcich stavebných prác. Stavebné aktivity v objekte súvisia s nevyhnutnou výmenou vnútorných elektrických rozvodov.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5189

Ordinačné hodiny počas rekonštrukcie zdravotného strediska MUDr. Magala, Erdélyová, Jánoš

Mesto Stupava oznamuje občanom, že počas rekonštrukcie zdravotného strediska v dňoch 11. - 22.12.2017 MUDr. Jánoš bude v týchto dňoch ordinovať v ambulancii v Malackách na Malom námestí č. 12 denne od 8,00 - 12,00 hod. (odbery 7,00-8,00 hod.), MUDr. Magala bude ordinovať v ambulancii v obci Marianka a MUDr. Erdélyiová v náhradných priestoroch, bývalá amb. Dr. Oravcovej. Zároveň informujeme pacientov, ktorí potrebujú predpis liekov, aby prišli do našich ambulancií do 8.12.2017!

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5193

Prerušenie dodávky elektrickej energie

PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE


7. 12. 2017 - ŽABÁREŇ
Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje, že kvôli vykonávaniu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 7. 12. 2017 v čase od 9.00 do 13.00 hod. bez dodávky elektrickej energie lokalita Žabáreň. Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 21.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5186

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
27. novembra 2017 o 16,00 hodine
V Mestskom kultúrnom a informačnom centre, Agátová 16Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu
4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
5. Východiská k rozpočtu pre rok 2018
6. Interpelácie
7. Rôzne
8. Záver

Ing., Mgr. art. Roman Maroš, v. r primátor mesta

 

Z dôvodu zabezpečenia vyhovujúcejšieho časového termínu pre všetkých účastníkov sa posúva začiatok zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave 27. 11. 2017 zo 14.00 hodiny na 16.00 hodinu.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5182

Aktuálny stav majetku mesta Stupava 2017

Pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave a verejnosť bol vypracovaný informatívny materiál o stave majetku mesta Stupava. Materiál rozdelený do troch častí (komunikácie, budovy, odpadové hospodárstvo) uvádza aktuálny kritický stav vybraných objektov a komunikácií, ktoré bude musieť mesto Stupava riešiť v najbližšom období.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5184

Stanovisko k detskému pediatrovi v Stupave

STANOVISKO MEDICÍNSKEHO ZARIADENIA MLYNSKÁ DOLINA s.r.o. K PREVÁDZKE AMBULANCIE DETSKÉHO LEKÁRA V STUPAVE


„Vzhľadom na odrieknutie nástupu novej lekárky pre deti z vážnych dôvodov od 1. 11. 2017 sme boli nútení informovať Bratislavský samosprávny kraj, pani riaditeľku odboru zdravotníctva, Ing. Ježíkovú o vzniknutej situácii. Po dohovore s MUDr. Alexandrom Černákom CSc., bude všeobecná ambulancia pre deti v Stupave poskytovať zdravotnú starostlivosť do konca novembra 2017 v ordinačných hodinách 3 dni v týždni, ktoré sme uviedli v ozname. Celá situácia nás mrzí a spolu s Bratislavským samosprávnym krajom intenzívne hľadáme nového všeobecného lekára pre deti a budeme Vás pribežne informovať."
Mgr. Eva Janusová
Výkonný riaditeľ
MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA s.r.o.
Staré Grunty 56
841 04 Bratislava

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5163

Informačný spravodajca

V roku 2017 musel po prvý krát v histórii vydavateľ prerušiť vydávanie mestských Stupavských novín, pretože po troch desaťročiach kontinuity nepridelili poslanci potrebné financie na ich existenciu. Noviny distribuované zadarmo do poštových schránok boli dôležitým zdrojom informácií medzi samosprávou a obyvateľmi mesta. V súčasnosti sa snažíme novinky o dianí v meste podávať Stupavčanom prostredníctvom sociálnej siete facebook, kde zverejňujeme priemerne štyri príspevky denne. Oficiálna stránka mesta Stupava má síce už vyše 3 000 sledovateľov, napriek tomu vnímame značné obmedzenia dostupnosti týchto informácií, pretože nie každý má záujem o registráciu na sociálnych sieťach. Z tohto dôvodu pripravujeme úplne novú internetovú stránku mesta Stupava, kde si návštevník nájde všetky zverejňované informácie. Prerušením vydávania Stupavských novín mesto stratilo možnosť dostatočne oboznamovať všetkých obyvateľov Stupavy s prebiehajúcimi a plánovanými aktivitami, a tak priestor pre fakty neraz obsadili a obsadzujú rôzne dohady a fámy. Úlohou informačného spravodajcu, ktorý práve držíte v rukách, je, aby aspoň čiastočne nahradil tento stav a sprostredkoval informácie o najviac diskutovaných témach v našom meste.

Informačná spravodajca pdf.(5MB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 08.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5161

Stupavské deti dostanú nové detské ihrisko

STUPAVSKÉ DETI DOSTANÚ NOVE IHRISKO

V centre nášho mesta pribudne nové detské ihrisko. Situované bude pri kultúrnom dome na trávnatej ploche za zadným vchodom do objektu. Deti budú mať k dispozícii 9 komponentov pre hry. Jeden z nich bude vhodný aj pre rodičov, na workoutovej konštrukcii si môžu zacvičiť s vlastnou váhou tela. Ihrisko bude vybudované ešte v tomto roku. Zriadenie nového detského ihriska podporil Úrad vlády SR sumou 13 000 eur. Ďakujeme.

Príloha

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 03.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5148

Pracovná ponuka

VOĽNÉ MIESTO - UČITEĽKA V MATERSKEJ ŠKOLE


Hľadáme 2 učiteľky do Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v Stupave. Požadované pedagogické vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské v odbore predškolská pedagogika. Príjemné vystupovanie, empatia, láskavý prístup k deťom. Hra na hudobnom nástroji je vítaná, nie je podmienkou. Môže byť aj vitálna pani učiteľka na dôchodku, ale aj začínajúca učiteľka bez praxe. Nástup je možný podľa dohody. Kontakt: stupava@mshviezdoslavova.sk, 02/659 345 57

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5119

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • VZN č. 6/2017 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
    docx [14.03 KB] pdf [378.09 KB]
  • Návrh dodatku č.2 k štatútu mesta Stupava
    docx [22.16 KB] pdf [24.07 KB]
  • DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Mesta Stupava
    docx [34.63 KB] pdf [53.33 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..