Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Mestská polícia informuje

Prevencia kriminality

Predstavujeme vám projekt prevencie kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dávame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako predchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti.
Projekt prevencie kriminality vám prinášame formou článkov, s príspevkami a odporúčaniami práve od odborníkov v oblasti bezpečnosti. Nižšie budeme zverejňovať vždy novšie príspevky na zaujímavé a aktuálne témy. Buď sa rozhodnete si otvoriť článok, ktorý vás v ten moment zaujme, alebo postupne budete sledovať náš seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú problematiku v oblasti prevencie. Investujte svoj čas do prevencie voči kriminalite, namiesto investovania finančných prostriedkov do opráv po vandaloch a ratovaní ukradnutého majetku. Nič vás nestojí byť ostražitejšími a my vám v tom radi pomôžeme.
Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a ich obyvateľov pre vás pripravili
Kamerové systémy, s.r.o., Vaši špecialisti na bezpečnosť

Dokument projekt prevencie kriminality pdf. (78,2kB)

Predstavenie projektu prevencie kriminality pdf. (590,2kB)

Predsavzatia bezpečnosti pdf. (153,9kB)

Hry podomových predajcov pdf. (617,4kB)

10 rád pred odchodom alebo zlodeji nedovolenkujú 1.pdf. (851,7kB)

Šťastie praje poisteným (I.) - zásady (604,7kB)

Šťastie praje poisteným (II.) - poistné udalosti na vozidlách) (625,7kB)

Poistné udalosti na majetku (604,6kB)

Prichytený pri čine pdf. (602,3kB)

Príležitosť robí zlodeja(513,3kB)

10 rád pred odchodom alebo zlodeji nedovolenkujú 2.pdf.(834,4kB)

Základy kriminalistiky pdf. (624,3kB)

Monitorovanie bytových domov pdf. (373kB)

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 17.02.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2322

Parkovanie na verejnej zeleni a chodníkoch

Parkovanie na verejnej zeleni a chodníkoch pdf. /142 kB

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 28.06.2012. Upozornite nás na chybu v čl. 1229

Akcia zameraná na požívanie alkoholu

oznam pdf.

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 25.01.2012. Upozornite nás na chybu v čl. 930

Stretnutie s neznámou osobou

Stretnutie s neznámym pdf.

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 15.11.2011. Upozornite nás na chybu v čl. 775

Pozor DROGY!!!

DROGY

Celý článok

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 14.09.2011. Upozornite nás na chybu v čl. 693

Záškoláctvo

ZÁŠKOLÁCTVO

Celý článok

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 14.09.2011. Upozornite nás na chybu v čl. 694

Šikanovanie

Šikanovanie pdf.

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 05.09.2011. Upozornite nás na chybu v čl. 667

Ochrana osobných údajov na internete

Dokument pdf.

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 05.09.2011. Upozornite nás na chybu v čl. 668

Bezpečná cesta pre deti

Aby boli deti v bezpečí aj na cestách

Sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Okrem starších ľudí sú to práve deti, ktoré sú najrizikovejšou skupinou.

Dokument pdf.

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 02.08.2011. Upozornite nás na chybu v čl. 614

Komunálny odpad nepatrí na nelegálne skládky

Každý deň tvoria ľudia veľké množstvo odpadu. Niektorý druh však nemožno vyhodiť len tak do kontajnera na sídliskách, a tak najčastejšie končí neďaleko miesta s kontajnermi či na nedovolených skládkach mimo mesta.
Viac informácií v dokumente Nelegálny odpad.

Kategória: Mestská polícia informuje. Dátum zverejnenia: 02.03.2011. Upozornite nás na chybu v čl. 375

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • VZN č. 6/2017 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
    docx [14.03 KB] pdf [378.09 KB]
  • Návrh dodatku č.2 k štatútu mesta Stupava
    docx [22.16 KB] pdf [24.07 KB]
  • DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Mesta Stupava
    docx [34.63 KB] pdf [53.33 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..