Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Hlásenia mestského rozhlasu

Materská škola na Marcheggskej ulici č. 58, hľadá pedagóga pre predprimárne vzdelávanie.


Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore v súlade s vyhláškou č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaním osobných údajov (všetky doklady vlastnoručne podpísané) kópie dokladov o dosiahnutej kvalifikácii
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie práce s PC
• pozitívny vzťah k deťom, zodpovedný prístup k práci, ochota, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť.

Voľné pracovné miesto: od 28.08.2017.
Termín nástupu na voľné pracovné miesto: 28.08.2017
Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť do 15.07. 2017 na adresu zamestnávateľa (materskej školy) v zalepenej obálke, označenej: „UČITEĽKA MŠ - NEOTVÁRAŤ".
Informácie o obsadení voľného pracovného miesta budú uchádzačom oznámené písomne.

Adresa MŠ :
Materská škola, Marcheggská č.58, 900 31 Stupava
tel. kontakt: 02/65934 058, 0917 893 005, PaedDr. Silvia Gabrielová
e-mail: msmarcheggska58@gmail.com

 

 

Kategória: Hlásenia mestského rozhlasu. Dátum zverejnenia: 23.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4942

Pracovná ponuka - Domov soc. služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave

Domov soc. služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave hľadá opatrovateľky na TPP. Bližšie informácie na tel.č. 0903 466 780 prípadne osobne v zariadení.

 zvuková nahrávka

Kategória: Hlásenia mestského rozhlasu. Dátum zverejnenia: 19.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4938

Pracovná ponuka - Mesto Stupava

Firma TESCO Expres v Záhorskej Bystrici hľadá pracovníka prevádzky a upratovačku.
Úväzok na TPP, flexibilná pracovná doba. Info na tel.č. 0911 748 502 alebo priamo v prevádzke v Záhorskej Bystrici.

 zvuková nahrávka

Kategória: Hlásenia mestského rozhlasu. Dátum zverejnenia: 19.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4939

DHZ Stupava hľadá nových členov

DHZ Stupava hľadá nových členov pdf. (6MB)

Kategória: Hlásenia mestského rozhlasu. Dátum zverejnenia: 08.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4925

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • Správa 3/2017 o výsledku kontroly hospodárenia MŠ Hviezdoslavova
    pdf [464.17 KB]
  • Správa 4/2017 o výsledku kontroly použitých verejných financií mesta Stupava na ekonomické a organizačné poradenstvo
    pdf [395.13 KB]
  • Správa 5/2017 o výsledku kontroly zmlúv o spolupráci
    pdf [488.46 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..