Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Samospráva: Primátor mesta Stupava

Primátor mesta Stupava 

Je štatutárnym zástupcom mesta, jeho najvyšším výkonným a správnym orgánom.

 

Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva mestskú správu, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

 

Primátorom mesta Stupava je Ing. Mgr. art. Roman Maroš

 


 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok


Mestského zastupiteľstva Stupava

26.11.2015

Rokovací poriadok MsZ Stupava pdf.  [332kB]

Rokovací poriadok MsZ Stupava doc. [173 kB)   

Mestskej rady

01.02.2015

PDF formát (272,2kB)

DOC formát (61kB)

Plán zasadnutí

Termíny zasadnutí MsZ v Stupave v kalendárnom roku 2017 sú nasledovné:

09. február 2017 - štvrtok
23. marec 2017 - štvrtok
18. máj 2017 - štvrtok
22. jún 2017 - štvrtok
21. september 2017 - štvrtok
09. november 2017 - štvrtok
14. december 2017 - štvrtok

Celkový počet plánovaných zasadnutí je 7.

Termíny zasadnutí MsR v Stupave v kalendárnom roku 2017 sú nasledovné:

30. január 2017 - pondelok
13. marec 2017 - pondelok
09. máj 2017 - utorok
12. jún 2017 - pondelok
11. september 2017 - pondelok
30. október 2017 - pondelok
04. december 2017 - pondelok

Celkový počet plánovaných zasadnutí je 7.

 

Najnovšie dokumenty

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta Stupava