Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste: Vitajte v Stupave

Stupava - mestečko na Záhorí

Základy rímskej stanice
Kaštiel
Štefánikovo námestie

Stupava ako mestečko sa spomína už roku 1269, teda prvýkrát je o nej písomný záznam. Materiálne doklady o osídlení tohto územia sú oveľa staršie a územie je nepretržite osídlené od čias neolitu.

 

Striedali sa tu dobyvatelia a bojovníci s roľníkmi, ktorí zveľaďovali tento kúsok zeme, zakladali svoje rody, stavali si obydlia, chrámy, žili a pracovali s myšlienkou na budúcnosť.Pečať svojho života a práce vtlačili do tejto zeme, ktorej sme dedičmi.

 

Krásna prírodná scenéria, kultúrne a historické pamiatky, ľudové tradície, viera a predovšetkým pracovití, vzdelaní a talentovaní ľudia, mladá generácia ako nádej pre budúcnosť. To všetko je Stupava.

 

Vitajte v Stupave, ktorá je naším domovom!

Upozornite nás na chybu v čl. 68

Vrchná hora

Významná lokalita xerotermnej flóry a fauny na Záhorí.

Vrchná hora - plagát

Prečítajte si o Vrchnej hore.
K dispozícii sú dokumenty vo formáte PDF, RTF ako i plagát vo formáte PDF.

Vrchná hora (rtf)

Vrchná hora (pdf)

Vrchná hora - plagát (pdf)

Upozornite nás na chybu v čl. 67

Aké bude počasie