Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Archív: Voľby - dokumenty a materiály

Voľby - dokumenty a materiály

VÚC Voľby 2017

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
22.11.2017 Odpis zápisnice volebného okrsku č.1 - pdf    [1.02 MB]
22.11.2017 Odpis zápisnice volebného okrsku č.2 - pdf    [1.02 MB]
22.11.2017 Odpis zápisnice volebného okrsku č.3 - pdf    [838.84 KB]
22.11.2017 Odpis zápisnice volebného okrsku č.4 - pdf    [1.03 MB]
22.11.2017 Odpis zápisnice volebného okrsku č.5 - pdf    [1.02 MB]
22.11.2017 Odpis zápisnice volebného okrsku č.6 - pdf    [1.11 MB]
22.11.2017 Odpis zápisnice volebného okrsku č.7 - pdf    [1.03 MB]
10.10.2017 Oznámenie o zmene miesta konania volieb v okrsku č. 7 .doc    [29 KB] pdf    [29 KB]
21.09.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov .pdf    [44.55 KB] pdf    [44.55 KB]
21.09.2017 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu .pdf    [48.59 KB] pdf    [48.59 KB]
26.07.2017 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do VÚC dňa 04. novembra 2017 .doc    [37.5 KB] pdf    [37.5 KB]
12.07.2017 Určenie volebných obvodov, počtu poslancov .pdf    [159.5 KB] pdf    [159.5 KB]

Parlamentné voľby 2016

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
14.12.2015 Hlasovanie hlasovacími preukazmi - pdf    [82.48 KB]
09.12.2015 Hlasovacie preukazy docx    [14.33 KB] pdf    [196.21 KB]
04.12.2015 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 05. marca 2016 .doc    [37 KB] pdf    [206.46 KB]

Komunálne voľby 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
11.12.2014 Výsledky volieb pre voľbu primátora mesta Stupava 2014 v jednotlivých obvodoch - pdf    [199.75 KB]
11.12.2014 Počet zapísaných v zozname voličov - pdf    [191.96 KB]
11.12.2014 Výsledky volieb v jednotlivých volebných obvodoch - pdf    [207.38 KB]
11.12.2014 Výsledky volieb pre voľbu primátora a poslancov mesta Stupava 2014 - pdf    [199.75 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta 15. 11. 2014 - pdf    [258.45 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 1 - pdf    [289.6 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 2 - pdf    [235.96 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 3 - pdf    [241.79 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 4 - pdf    [184.53 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 5 - pdf    [315.68 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 6 - pdf    [181.11 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 7 - pdf    [239.89 KB]
25.09.2014 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ 15. 11. 2014, Voleb. obvod 8 - pdf    [242.11 KB]
04.08.2014 Komunálne voľby - zapisovateľ - pdf    [217.91 KB]
01.08.2014 Oznámenie o počte volebných obvodov a počte poslancov volených v meste Stupava pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014. - pdf    [142.85 KB]
01.08.2014 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014 - pdf    [204.87 KB]

Voľby do europského parlamentu 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
14.05.2014 Voľby do EP - Okrsky 2014 .doc    [35.5 KB] pdf    [227.44 KB]
14.05.2014 Voľby do EP - Voličské preukazy 2014 .doc    [31.5 KB] pdf    [139.67 KB]

Voľby prezidenta SR 2014

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
22.01.2014 Voľba prezidenta SR 2014 - Volebné okrsky .doc    [40 KB] pdf    [237.41 KB]

Voľby do VÚC 2013

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
21.10.2013 Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva BSK - pdf    [1.45 MB]
18.10.2013 Pripravujeme sa na župné voľby - pdf    [182.47 KB]

Komunálne voľby 2010

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
28.11.2010 Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora mesta .doc    [59 KB] pdf    [32.31 KB]
22.11.2010 Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16.novembra 2010. .rtf    [6.35 KB] pdf    [41.59 KB]
02.11.2010 Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry na poslanca do mestského zastupiteľstva .rtf    [5.76 KB] pdf    [7.5 KB]
14.10.2010 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií .rtf    [4.35 KB] pdf    [12 KB]
14.10.2010 Volebná kampaň - oznam .rtf    [4.54 KB] pdf    [8.37 KB]
11.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ v Stupave, volebný obvod 1 .rtf    [17.07 KB] pdf    [37.23 KB]
11.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ v Stupave, volebný obvod 2 .rtf    [15.59 KB] pdf    [31.37 KB]
11.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ v Stupave, volebný obvod 3 .rtf    [26.25 KB] pdf    [41.81 KB]
11.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ v Stupave, volebný obvod 4 .rtf    [28.06 KB] pdf    [44.03 KB]
11.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ v Stupave, volebný obvod 5 .rtf    [19.32 KB] pdf    [32.08 KB]
11.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov MsZ v Stupave, volebný obvod 6 .rtf    [20.19 KB] pdf    [36.83 KB]
11.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta Stupava .rtf    [20.76 KB] pdf    [30.56 KB]
29.09.2010 Delegovanie členov do mestskej volebnej komisie .rtf    [6.83 KB] pdf    [33.75 KB]
24.09.2010 Oznámenie Mesta Stupava o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín .rtf    [11.62 KB] pdf    [20.66 KB]
24.09.2010 Oznámenie Mesta Stupava o počte volebných obvodov a počte volených poslancov mestského zastupiteľstva .rtf    [13.98 KB] pdf    [32.95 KB]
24.09.2010 Oznámenie mesta Stupava o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí .rtf    [18.3 KB] pdf    [168.4 KB]
17.08.2010 Oznámenie mesta Stupava o počte obyvateľov .rtf    [9.04 KB] pdf    [22.82 KB]

Voľby do NR SR 2012

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
15.03.2012 Ako sme volili v Stupave - pdf    [99.39 KB]
14.02.2012 Distribúcia oznámení - pdf    [93.11 KB]
14.12.2011 O z n á m e n i e o mieste a čase konania volieb - pdf    [143.09 KB]
06.12.2011 Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky - pdf    [108.81 KB]

Voľby do NR SR 2010

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
15.06.2010 Výsledky volieb do NR SR 2010 v Stupave .rtf    [34 KB] pdf    [50.39 KB]
13.05.2010 Voličské preukazy .rtf    [7.19 KB] pdf    [14.62 KB]
07.04.2010 Oznámenie o mieste a čase konania volieb .rtf    [21.59 KB] pdf    [160.04 KB]

Voľby do Európskeho parlamentu 2009

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
15.04.2009 Informácia o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu .doc    [34 KB] -
15.04.2009 Oznámenie pre politické strany a koalície .doc    [25.5 KB] -

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
07.12.2009 Druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov - výsledky I. časť - pdf    [1.28 MB]
07.12.2009 Druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov - výsledky II. časť - pdf    [523.83 KB]
20.11.2009 Druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov - pdf    [152.17 KB]
27.10.2009 Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja - pdf    [260.2 KB]
27.10.2009 Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja - pdf    [216.21 KB]
19.10.2009 Oznámenie - zápis do zoznamu voličov .doc    [21.5 KB] pdf    [14.52 KB]
01.10.2009 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov .doc    [35.5 KB] pdf    [162.31 KB]
01.10.2009 Zapisovateľky okrskových volebných komisií .doc    [28.5 KB] pdf    [11.66 KB]

Voľby prezidenta SR 2009

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
07.04.2009 Ako sme volili prezidenta v Stupave v I. a II. kole volieb .doc    [32 KB] pdf    [21.81 KB]
04.03.2009 Oznámenie o spôsobe získania voličského preukazu pre voličov, ktorí sa nemôžu zúčastniť volieb v mieste trvalého pobytu .doc    [25 KB] pdf    [13.65 KB]
30.01.2009 Oznámenie k nominácii členov okrskových volebných komisií .doc    [24.5 KB] pdf    [14.69 KB]
30.01.2009 Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR .doc    [34.5 KB] pdf    [165.06 KB]

Voľby primátora mesta Stupava 22. 11. 2008

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
28.11.2008 Výsledky volieb podľa volebných okrskov .xls    [15.5 KB] pdf    [10.59 KB]
23.11.2008 Výsledky volieb .doc    [35 KB] pdf    [30.28 KB]
29.10.2008 ZÁSADY inzercie v médiách .doc    [44.5 KB] pdf    [103.09 KB]
03.10.2008 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY na nové voľby primátora v Stupave 22. novembra 2008 .doc    [27 KB] pdf    [45.49 KB]
03.10.2008 O z n á m e n i e Mesta Stupava o zriadení volebných okrskov pre voľby primátora mesta Stupava .doc    [34.5 KB] pdf    [160.71 KB]
26.09.2008 Preberanie kandidátnych listín na voľbu primátora mesta Stupava .doc    [42.5 KB] pdf    [30.33 KB]
12.09.2008 Harmonogram organizačného a technického zabezpečenia vyhlásenia nových volieb do orgánov samosprávy obcí .doc    [61.5 KB] pdf    [61.43 KB]
27.08.2008 Rozhodnutie predsedu NR SR z 19. 8. 2008 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí .doc    [242 KB] pdf    [328.24 KB]
27.08.2008 Oznámenie o počte obyvateľov mesta Stupava ku dňu vyhlásenia volieb .doc    [42 KB] pdf    [32.19 KB]