Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste: Kronika Mesta Stupava

Kronika mesta Stupava


Štatút mestského kronikára Mesta Stupava

Mesto Stupava vydáva v zmysle §4 ods.3, písm. n) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Štatút mestského kronikára Mesta Stupavy.

 

Štatút mestského kronikára - dokument na stiahnutie pdf.

 

 
VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
23.01.2017 Kronika Mesta Stupava - Rok 2015 - pdf    [646.61 KB]